Spojená škola 
J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 

Srdečne Vás vítame na stránke Spojenej školy, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš, kde môžete získať informácie o našej škole, o jej úspechoch, prebiehajúcich projektoch a množstvo ďalších zaujímavých informácií doplnených fotogalériou.

Spojená škola bola zriadená dňom 1. septembra 2006 ako rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Obvodný úrad v Žiline. Zlučuje tri špeciálne školy, ktoré tvoria jej organizačné zložky:

  • Špeciálna základná škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš
  • Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš
  • Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Železnô 5, Partizánska Ľupča

Súčasti školy sú:

  • Školský klub detí, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš
  • Školský klub detí, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš
  • Školský klub detí, Kuzmányho 6, Liptovský Mikuláš
  • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kuzmányho 6, Liptovský Mikuláš

prezentácia Spojenej školy

 

hore


Partner projektu:
Infovek.sk