• Kristína Andryuková
   • Kristína Andryukováasistentka učiteľa
   • Mgr. Jana Bačkorová
   • Mgr. Jana BačkorováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.B
   • Mgr. Marína Beňová
   • Mgr. Marína BeňováZástupkyňa
    Triedna učiteľka: II.LH
   • Bc. Marta Brziaková
   • Bc. Marta BrziakováVychovávateľka
   • Katarína Cabanová
   • Katarína Cabanováasistentka učiteľa
   • Mgr. Viera Dzúriková
   • Mgr. Viera DzúrikováVychovávateľka
   • Mgr. Jana Frývaldská
   • Mgr. Jana FrývaldskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: ŠMŠ2
   • Mgr. Andrea Furgaľáková
   • Mgr. Andrea FurgaľákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
   • Mgr. Ivana Gracíková
   • Mgr. Ivana GracíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: ŠMŠ1
   • PhDr. Jana Jančigová
   • PhDr. Jana JančigováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX.