Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Dodatok č. 5 k zmluve o stravovaní s DPH 01.03.2019
Zmluva Poistenie škola v prírode s DPH 16.06.2017
Zmluva Zmluva canisterapia s DPH 21.06.2016
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Orange s DPH 14.11.2017
Zmluva Zmluva o nájme Liptovská nemocnica s DPH 22.08.2017
Zmluva Zmluva o dielo - S. Glončák s DPH 31.03.2017
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu - Volswagen s DPH 02.10.2017
Zmluva Poistenie - výlet na Magurku s DPH 26.09.2017
Zmluva Poistenie lyžiarsky výcvik s DPH 10.03.2017
Zmluva Darovacia zmluva Motýlik s DPH 20.12.2016
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 08.02.2017
Zmluva Darovacia zmluva J. Kováčová s DPH 28.06.2017
Zmluva Zmluva o dielo canisterapia II.polrok s DPH 24.05.2017
Zmluva Zmluva o dielo canisterapia I.polrok s DPH 02.01.2017
Zmluva Dodatok č. 11 k zmluve ProCeS s DPH 10.12.2017
Zmluva Ukončenie zmluvy Simba Tax s DPH 15.12.2017
Zmluva Zmluva canisterapia II. polrok 2016 s DPH 05.09.2016
Zmluva Darovacia zmluva Nezábudka s DPH 22.02.2016
Zmluva Zmluva o dielo IVeS s DPH 15.12.2017
Zmluva Dodatok č. 10 k zmluve ProCeS s DPH 30.11.2016
zobrazené záznamy: 1-20/307