Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Dodatok č. 5 k zmluve o stravovaní s DPH 01.03.2019
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 08.02.2017
Faktúra Faktúry november 2012 s DPH 01.12.2012
Faktúra Faktúry december 2012 s DPH 31.12.2012
Objednávka objednávky október 2012 s DPH 01.11.2012
Objednávka objednávky november 2012 s DPH 01.12.2012
Objednávka objednávky december 2012 s DPH 31.12.2012
Zmluva Zmluva - SZUŠ L. Štiavnica s DPH 10.11.2017
Zmluva Zmluva o bežnom účte št. pokladnica s DPH 04.12.2017
Zmluva Zmluva o dielo IVeS s DPH 15.12.2017
Zmluva Ukončenie zmluvy o výpožičke Železnô s DPH 30.11.2017
Zmluva Ukončenie zmluvy Simba Tax s DPH 15.12.2017
Zmluva Dodatok č. 11 k zmluve ProCeS s DPH 10.12.2017
Zmluva Zmluva o dielo canisterapia I.polrok s DPH 02.01.2017
Zmluva Zmluva o dielo canisterapia II.polrok s DPH 24.05.2017
Zmluva Darovacia zmluva J. Kováčová s DPH 28.06.2017
Zmluva Poistenie lyžiarsky výcvik s DPH 10.03.2017
Faktúra Faktúry september 2012 s DPH 01.10.2012
Zmluva Darovacia zmluva Motýlik s DPH 20.12.2016
Zmluva Dodatok k zmluva o poskytovaní účtovných prác s DPH 31.07.2016
zobrazené záznamy: 1-20/285