Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva 12020 Kolektívna zmluva s DPH 27.01.2020
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa podľa § 10 ods.10 zákona s DPH 31.12.2019
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa podľa § 117 ods.6 zákona s DPH 31.12.2019
Faktúra faktúry december 2019 s DPH 31.12.2019
Objednávka objednávka december 2019 s DPH 31.12.2019
Zmluva Zmluva s DPH 06.12.2019
Faktúra faktúry november 2019 s DPH 29.11.2019
Objednávka objednávka november 2019 s DPH 29.11.2019
VO: Súhrnná správa 12019 Súhrnná správa podľa § 117 ods.6 zákona s DPH 31.10.2019
Faktúra faktúry október 2019 s DPH 31.10.2019
Objednávka objednávka október 2019 s DPH 31.10.2019
VO: Súhrnná správa 22019 Súhrnná správa podľa § 10 ods.10 zákona s DPH 31.10.2019
Objednávka objednávka september 2019 s DPH 03.10.2019
Faktúra faktúry september 2019 s DPH 03.10.2019
Objednávka objednávka august 2019 s DPH 02.09.2019
Zmluva Zmluva o dielo - oprava sociálnych zariadení s DPH 02.09.2019
Faktúra faktúry august 2019 s DPH 02.09.2019
Faktúra faktúry júl 2019 s DPH 01.08.2019
Objednávka objednávka júl 2019 s DPH 01.08.2019
Objednávka objednávky jún 2019 s DPH 01.07.2019
zobrazené záznamy: 1-20/285