• Špeciálna materská škola

    Špeciálna materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy, J. Rumana 6 v Liptovskom Mikuláši sa nachádza priamo v meste, v tichej lokalite, v budove s bezbariérovým vstupom a ihriskom.

    V triede je nízky počet detí, čo pedagógom umožňuje pracovať s nimi individuálnou formou, podľa ich potrieb, vyplývajúcich so zdravotného znevýhodnenia.

    V spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva je deťom v čase pobytu v ŠMŠ poskytovaná špeciálno-pedagogická, psychologická, logopedická a rehabilitačná starostlivosť.

    ziadost_SMS.pdf