Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka objednávka október 2019 s DPH 31.10.2019
Faktúra faktúry október 2019 s DPH 31.10.2019
VO: Súhrnná správa 22019 Súhrnná správa podľa § 10 ods.10 zákona s DPH 31.10.2019
VO: Súhrnná správa 12019 Súhrnná správa podľa § 117 ods.6 zákona s DPH 31.10.2019
Objednávka objednávka september 2019 s DPH 03.10.2019
Faktúra faktúry september 2019 s DPH 03.10.2019
Faktúra faktúry august 2019 s DPH 02.09.2019
Zmluva Zmluva o dielo - oprava sociálnych zariadení s DPH 02.09.2019
Objednávka objednávka august 2019 s DPH 02.09.2019
Objednávka objednávka júl 2019 s DPH 01.08.2019
Faktúra faktúry júl 2019 s DPH 01.08.2019
Faktúra faktúry jún 2019 s DPH 01.07.2019
Objednávka objednávky jún 2019 s DPH 01.07.2019
Objednávka objednávky máj 2019 s DPH 03.06.2019
Faktúra faktúry máj 2019 s DPH 03.06.2019
Faktúra Faktúry apríl 2019 s DPH 01.05.2019
Objednávka Objednávky apríl 2019 s DPH 01.05.2019
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o stravovaní - ŠMŠ s DPH 08.04.2019
Zmluva Prenájom priestorov Domu kultúry s DPH 04.04.2019
Objednávka Objednávka marec 2019 s DPH 29.03.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/277