• Mgr. Jana Bačkorová
   • Mgr. Jana BačkorováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.B
   • Bc. Marta Brziaková
   • Bc. Marta BrziakováVychovávateľka
   • Katarína Cabanová
   • Katarína Cabanováasistentka učiteľa
   • Mgr. Jana Frývaldská
   • Mgr. Jana FrývaldskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: ŠMŠ 2
   • Mgr. Andrea Furgaľáková
   • Mgr. Andrea FurgaľákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.
   • Mgr. Ivana Gracíková
   • Mgr. Ivana GracíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: ŠMŠ 1
   • PhDr. Jana Jančigová
   • PhDr. Jana JančigováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII.
   • Mgr. Alena Jánošíková
   • Mgr. Alena JánošíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.C
   • Katarína Jariabeková
   • Katarína Jariabekováasistentka učiteľa
   • Mgr. Miroslav Kozlík
   • Mgr. Miroslav KozlíkVychovávateľ