• Tolerancia nie je len slovo

     • Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do programu Tolerancia nie je len slovo - 2.10.2018. V programe v Dome kultúry vystúpili žiaci B,C-variantu.

     • Bezpečne do školy

     • Mestská polícia v Ružomberku zorganizovala podujatie pre deti materských a základných škôl "Bezpečne do školy", na ktorom sa mohli oboznámiť s technikou a vybavením jednotlivých policajných a záchranných zložiek. Podujatia sa 6. septembra zúčastnili aj žiaci našej školy.