• O Z N A M - obnovenie vyučovania

     • Od 1.6.2020 sa obnovuje vyučovanie v Spojenej škole, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš.

      • Príchod do školy od 7.30 do 8.00 hod. Vyučovanie bude prebiehať v skrátenom režime od 8.00 do 11.25 hod.
      • Školský klub bude v prevádzke od 11.25 do 14.30 hod.
      • Príchod do ŠMŠ od 7.30 do 8.30 hod. Prevádzka ŠMŠ bude od 8.00 do 12.30 hod. Odchod detí zo ŠMŠ je od 11.30 do 12.30 hod.

      Určujeme nasledovné podmienky nástupu žiaka do školy:

      • Pri prvom nástupe podpíše rodič písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo je pripravené v škole.
      • Rodič zabezpečí žiakovi na každý deň 2 čisté rúška a balíček hygienických papierových vreckoviek.
      • Pri vchode do školy bude prebiehať každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom. Taktiež budú každému dieťaťu vydezinfikované ruky dezinfekčným prostriedkom.