• Bc. Miroslava Kráľová
   • Bc. Miroslava Kráľováasistentka učiteľa
   • Mgr. Jana Kučerová
   • Mgr. Jana KučerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.A
   • Mgr. Miriam Laučíková
   • Mgr. Miriam LaučíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B
   • Mgr. Patrícia Lehotská
   • Mgr. Patrícia LehotskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
   • Mgr. Gabriela Matfiaková
   • Mgr. Gabriela MatfiakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: prípravný ročník , prípravný ročníkNKS
   • Mgr. Ida Matloňová
   • Mgr. Ida MatloňováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VII.
   • Mgr. Lýdia Mikulová
   • Mgr. Lýdia MikulováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.B
   • Mgr. Viera Murgošová, DiS
   • Mgr. Viera Murgošová, DiSZástupkyňa
   • Mgr. Mária Oravcová
   • Mgr. Mária OravcováRiaditeľka
   • PhDr. Lenka Palajová
   • PhDr. Lenka PalajováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A