Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra Faktúry september 2012 s DPH 01.10.2012
Objednávka objednávky október 2012 s DPH 01.11.2012
Faktúra Faktúry október 2012 s DPH 01.11.2012
Objednávka objednávky november 2012 s DPH 01.12.2012
Faktúra Faktúry november 2012 s DPH 01.12.2012
Objednávka objednávky december 2012 s DPH 31.12.2012
Faktúra Faktúry december 2012 s DPH 31.12.2012
Faktúra Faktúry január 2013 s DPH 01.02.2013
Objednávka objednávky január 2013 s DPH 01.02.2013
Faktúra Faktúry február 2013 s DPH 01.03.2013
Objednávka objednávky február 2013 s DPH 01.03.2013
Faktúra Faktúry marec 2013 s DPH 01.04.2013
Objednávka objednávky marec 2013 s DPH 01.04.2013
Faktúra Faktúry apríl 2013 s DPH 01.05.2013
Objednávka objednávky apríl 2013 s DPH 01.05.2013
Objednávka objednávky máj 2013 s DPH 01.06.2013
Faktúra Faktúry máj 2013 s DPH 01.06.2013
Faktúra Faktúry jún 2013 s DPH 01.07.2013
Objednávka objednávky jún 2013 s DPH 01.07.2013
Objednávka objednávky júl 2013 s DPH 01.08.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/307